Hur används ljud för att lokalisera fisk?

echoljudSonar skickar ljudvågor eller signaler genom vattnet som studsar tillbaka när de träffar ett objekt. Fisken reflekterar tillbaks en del av signalen till båten, resten av signalen fortsätter ner till havsbotten studsar tillbaka till båten. (original av Lowrance Electronics, Inc.)

Vissa sonarsystem är speciellt utformade för att hitta fisk. Dessa system använder samma grundprincip som andra sonarsystem – de sänder ljudpulser, mäter tiden det tar för ekon att återvända och beräknar avståndet till objekten.

Fisksökande sonarenheter skickar och tar emot signaler många gånger per sekund. De koncentrerar ljud till en stråle som överförs från en givare. Dessa enheter inkluderar skärmar som visar ekona. Botten visas som en kontinuerlig linje dragen över skärmen. Dessutom kan man också se alla föremål som finns i vattnet mellan bottnen och ytan.

Fishfinders upptäcker fiskens närvaro, främst genom att detektera luften i deras simblåsor. Den luft som konserveras i simblåsan ändrar ljudbanan och speglar energi tillbaka. Fishfinders upptäcker denna reflekterade energi och omvandlar den till bilder av fisken på sin skärm.

Fishfinders arbetar med höga frekvenser av ljud, cirka 20-200 kHz (20-200 000 cykler per sekund). Detta hjälper till att definiera mål och kan även visa två fiskar som två separata ekon eller bågar. (Se Hur används ljud för att identifiera fisk?). Lägre frekvenser (dvs 50 kHz) kan penetrera djupare vatten men kan inte definiera individuella mål. Om du lägger mer energi i pulsen som sänds av givaren så ökar sannolikheten för att en signal lyckas återvända från djupare vatten.

echoljud2

Bilderna skapas på bildskärmen som bågar på grund av båtens eller fiskens rörelse. När ljudet sänds från givaren koncentreras det till en stråle. När ljudet passerar in i djupare vatten sprider strålen ut sig och täcker ett bredare område. Om det överförda ljudet plottades skulle det se ut som en trafikkon med en spetsig topp och en bred bas.

echoljud3

Exempel på hur en båge bildas när en fisk passerar genom sonarstrålen. Original av Lowrance Electronics, Inc.

Fisk som simmar inom den här konen kommer att reflektera en del av ljudet tillbaka till givaren. Det reflekterade ljudet, eller ekot, visas på sonarens kartskärm. Ett fiskstim kommer
visas som många olika former eller formationer, beroende på hur mycket av stimmet som befinner sig inom signalens kon. Individuella fiskar, speciellt de i djupare vatten, kan visas som bågar på skärmen. Följande illustrationer visar hur en fiskbåge bildas när fisken rör sig genom sonarstrålen.

En fiskbåge bildas när fisken rör sig genom sonarstrålen. En markering visas på kartskärmen (till höger) när fisken kommer in i ytterkanten av konen. När fisken simmar genom konen minskar avståndet mellan givaren och fisken och markeringen börjar kurva sig uppåt. När fisken befinner sig i mitten av strålen är den direkt under givaren. markeringen börjar plattas ut när fisken når givarens närmsta punkt. När fisken fortsätter att röra sig genom strålen till den motsatta änden av konen, ökar avståndet. markeringen börjar kurva sig nedåt eftersom fisken rör sig längre och längre bort från givaren. En bågnad markering visas när medan kartskärmen beräknar denna distansförändring.